This website provides an overview of papers, presentations and pictures of the EGF2015 symposium that took place 13-19 June 2015 in Wageningen, the Netherlands.

Het Symposium "Grasland en voedergewassen in hoge output melkveehouderij systemen" richt zich op een bepaald aspect van de Europese grasland gemeenschap, dwz intensieve dierlijke productiesystemen. Het vraagstuk van de voedselzekerheid is vragen om een hoge output van landbouwsystemen. Meer informatie vindt u op de Engelse site  »

Nieuws