You are here

Ontwikkelingen bij de voederwinning in Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Weide en Voederbouw bedankt Sije Schukking, Henk van Dijk en Rienk van den Berg voor het samenstellen van de tentoonstelling getiteld: “Ontwikkelingen bij de voederwinning in Nederland”.

De Nederlandse melkveehouderij is sterk veranderd gedurende de laatste 50 jaar als gevolg van verschillende technische, economische en sociale ontwikkelingen. Het gemiddelde aantal melkkoeien is met tien vermenigvuldigd tot ongeveer 85, de gemiddelde melkproductie per koe is verdubbeld tot ongeveer 8.000 kg, de melkproductie is zelfs verdrievoudigd tot meer dan 15.000 kg per ha en het aantal melkveehouderij bedrijven is afgenomen tot ongeveer 18.000.

De tentoonstelling zal te zien zijn in het Nederlands en Engels op Ruwvoer2015, welke bezocht wordt tijdens de Mid-symposium tour van het 18e EGF Symposium in 2015.

 

cyclomaaieropraapwagengrote maishakselaar